Fiskhandlaren erbjuder havslax, inte fjordlax

Vår havslax från Nordsjön växer upp i gigantiska inhägnader i havet som endast innehåller 1-2% fisk, alltså 98-99% vatten. Det gör att fisken lever ett lika normalt liv som vildfångad, eftersom den kan röra sig och utvecklas som den ska. Undantaget jämfört med vildfångad är att den inte kan vandra som den vill vilket man inte föredrar idag, då lax gärna simmar långa sträckor i förorenade vatten.

Idag finns det knappt någon vildfångad lax att rekommendera eftersom de flesta vattnen där denna färdas fritt är förorenade av tungmetaller. Älvarna i Norrland som mynnar ut i Bottniska Viken innehåller idag endast rödlistad lax, alltså som inte rekommenderas pga miljögifterna. Östersjölax är tyvärr också med på den listan.

Fjordlaxen som säljs billigt som "färsk" i vanliga butiker är alltid industriellt fiskad av fartyg som är ute i fjordarna i 6-8 veckor, så givetvis fryses den på båtarna - tinas upp och läggs på kyl för att se mer tilltalande ut. Är den färsk? Klart den är. Den blir ju fryst när den är färsk, sen upptinad. ”Färsk fisk” som det menas i folkmun hittar du t ex i Göteborgs Hamn, Hoddorna i Malmö eller hos rökerierna vid sjöarna runt om i landskapet.

På 70-80 talet var denna slags lax ännu sämre reglerad än idag så då var antibiotikaanvändningen på oacceptabla nivåer. Nu är det bättre ordning på det men att packa in en livlig fisk som lax i trånga inhägnader i fjordarna leder till att den inte utvecklas normalt och smakar därefter. 

I en rundfrågning bland våra kunder tycker samtliga som köper vår Nordsjölax regelbundet att man blir mer mätt av den också. 

Vår lax är som den var förr. Som det ska vara.